NL | ENG | DE

Opleiding tot OICT-er (PO)

Ook komend schooljaar worden weer nieuwe trainingen gegeven. De opleiding OICT-PO leidt de ict’er in het primair onderwijs op tot Onderwijskundig Ict’er. Deze opleiding wordt op woensdagen gegeven in ‘De Klas voor de Toekomst’ in Capelle aan den IJssel tussen 13:30 en 17:00.
Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16.
Aanmelden voor deze opleiding kan, door een mail te sturen naar info@onderwijsmetict.nl.

Mocht er interesse zijn om deze opleiding ‘in company’ te geven, aan bijv. alle ICT-ers binnen het bestuur of de stichting, dan kan dit ook.

Wat leer je hierbij?

In 8 dagdelen krijgt de ict’er handvatten om het primaire en secundaire proces op school te koppelen aan ict-middelen en de daarbij behorende vakvaardigheden. Een opgeleide OICT-er heeft brede kennis en adviseert bij de versterking van het leermiddelenbeleid op een school. De opleiding is erop gericht dat de deelnemers de opgedane kennis direct kunnen toepassen in de praktijk. De opzet van de opleidingsdagen is daarom zo veel mogelijk interactief. De huiswerkopdrachten zijn gericht op zelfwerkzaamheid en toepasbaarheid in de praktijk.

Er wordt aandacht besteed aan:

  • het sturen op gedrag en coachen van collega’s
  • het verwerven van kennis van ‘nieuwe media’
  • het opbouwen en onderhouden van een (sociaal) netwerk
  • de voorbereiding van een bezoek aan een beurs of congres
  • het ‘slimmer werken’ (een dagdeel)
  • het thema ‘mediawijsheid’ (een dagdeel)

De slotbijeenkomst staat in het teken van de presentatie van de eindopdracht.

Factsheet: Opleiding tot OICT-er PO