NL | ENG | DE

Differentiëren met ICT

Het ‘one-size-fits-all’ onderwijsmodel is steeds meer verleden tijd aan het worden. Docenten zoeken naar manieren om recht te doen aan de verschillen in leertempo, niveau en talenten van hun leerlingen. ICT kan hen op prachtige manieren helpen om de gewenste differentiatie in hun onderwijs te realiseren.

Door zelf een les of lesactiviteit te ontwerpen en uit te voeren doen docenten concrete ervaring op met ‘differentiëren met ICT’. In deze training van twee dagdelen facliliteren we dit proces door docenten minimaal 6 weken de ruimte te geven tussen de twee trainingen in, om hun les(activiteit) uit te proberen. Dit levert de docenten ervaringen op, die waardevol zijn om met hun collega’s te delen in de tweede trainingsbijeenkomst.

Alle deelnemers hebben na afloop van de eerste trainingsessie een concreet project/experiment beschreven dat zij in de periode tot de 2e bijeenkomst in hun klas kunnen uitvoeren rondom ‘differentiatie met ICT’. Tijdens het eerste dagdeel krijgen zij alle kennis en vaardigheden aangereikt om hun project/experiment te kunnen realiseren.

Factsheet PO: Differentiëren met ICT
Factsheet VO: Differentiëren met ICT

Dit boeken
Laden...